Thông báo công bố giá vật liệu xây dựng quý I năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thông báo công bố giá vật liệu xây dựng quý I năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

V/v không thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình XD đối với dự án bảo dưỡng, sửa chữa trụ sở, nhà làm việc trên địa bàn tỉnh

V/v không thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng đối với dự án bảo dưỡng, sửa chữa trụ sở, nhà làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thông báo công bố giá VLXD Quý 4 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thông báo công bố giá vật liệu xây dựng Quý 4 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

V/v thông báo 17 căn nhà ở hình thành trong tương lai đưa vào kinh doanh tại dự án ĐTXD nhà ở KĐT thương mại dịch vụ Bắc Hội An tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn (đợt 7); tổng số căn đã xác nhận 319 căn

V/v thông báo 17 căn nhà ở hình thành trong tương lai đưa vào kinh doanh tại dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị thương mại dịch vụ Bắc Hội An tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn (đợt 7); tổng số căn đã xác nhận 319 căn

Báo cáo về tình hình thực hiện Đề án xây dựng phát triển đô thị loại I trực thuộc tỉnh Quảng Nam trong giai đoạn đến năm 2025

Báo cáo về tình hình thực hiện Đề án xây dựng phát triển đô thị loại I trực thuộc tỉnh Quảng Nam trong giai đoạn đến năm 2025

Thông báo về việc ban hành Thông tư

Thông báo về việc ban hành Thông tư

T.Báo thông tin dự án đã hoàn thành ĐTXD, đã nghiệm thu và cấp GCNQSDĐ dự án KĐT sinh thái cao cấp Vịnh An Hòa 2 (đợt 4, 5-hoàn thành dự án)

Thông báo thông tin dự án đã hoàn thành đầu tư xây dựng, đã nghiệm thu và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dự án Khu đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An Hòa 2 (đợt 4, 5 - hoàn thành dự án)

T.Báo thông tin dự án đã được kiểm tra công tác nghiệm thu HTKT trên phần diện tích đất được giao; được cấp GCNQSDĐ dự án KDC An Phú tại P.An Phú, TP.Tam Kỳ trên phần diện tích giao đất (đợt 3)

Thông báo thông tin dự án đã được kiểm tra công tác nghiệm thu hạ tầng kỹ thuật trên phần diện tích đất được giao; được cấp Giaasy chứng nhận quyền sử dụng đất dự án Khu dân cư An Phú tại phường An Phú, thành phố Tam Kỳ trên phần diện tích giao đất (đợt 3)

Liên kết website