V/v không thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình XD đối với dự án bảo dưỡng, sửa chữa trụ sở, nhà làm việc trên địa bàn tỉnh

V/v không thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng đối với dự án bảo dưỡng, sửa chữa trụ sở, nhà làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Tin liên quan

Liên kết website