Hội nghị CBCC Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam năm 2023

Hội nghị cán bộ công chức Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam năm 2023

Chiều ngày 28/12/2022 tại Hội trường Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam, Công đoàn cơ sở phối hợp cùng chính quyền tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức năm 2023; với sự tham dự của Ban Giám đốc Sở cùng toàn thể cán bộ, công chức và người lao động của cơ quan; dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Phú, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở và đồng chí Trần Viết Hoa, Phó Chánh Thanh tra, Chủ tịch Công đoàn Sở Xây dựng.

          Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác Xây dựng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Năm qua, tuy còn nhiều khó khăn, song với truyền thống đoàn kết, nhất trí, sự nỗ lực cố gắng, tập thể Sở Xây dựng đã hoàn thành tốt các lĩnh vực công tác được giao: quản lý Quy hoạch; quản lý Hạ tầng, nhà ở và thị trường Bất động sản; quản lý hoạt động xây dựng; hoạt động Thanh tra xây dựng; Quản lý chất lượng công trình; cải cách hành chính; công tác Tổ chức hành chính, đào tạo; công tác Quốc phòng, quân sự…

         Bên cạnh những thành tích đạt được, báo cáo cũng đưa ra những biện pháp, giải pháp cụ thể và giao cho các phòng, ban chuyên môn, căn cứ bám sát theo chương trình, kế hoạch để có hướng giải quyết hiệu quả hơn trong thời gian đến.

         Tiếp theo đó, Hội nghị đã nghe Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng, Báo cáo công tác tài chính của Sở năm 2022 và kế hoạch năm 2023; báo cáo điều chỉnh, sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan; báo cáo của Ban Thanh tra Nhân dân.

         Hội nghị đã nghe nhiều ý kiến tham gia đóng góp của Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng, ban, đoàn viên công đoàn, cán bộ, công chức và người lao động tham gia để bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện báo cáo.

        Với sự thống nhất cao (100%), Hội nghị đã bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023-2024 gồm 03 đồng chí, thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2023.


Đồng chí Trần Viết Hoa, Chủ tịch Công đoàn phát động phong trào thi đua năm 2023, kêu gọi, động viên cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả công vụ, chấp hành nghiêm tác phong, lề lối làm việc, kỷ luật lao động; gương mẫu thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng lãng phí; tích cực tham gia hoạt động của các đoàn thể, xã hội và các hoạt động nhân đạo từ thiện. Các phòng, ban và từng cá nhân xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể đối với từng chỉ tiêu, nhiệm vụ, tăng cường công tác phối hợp giữa các phòng, ban, đoàn thể; không ngừng nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất với lãnh đạo về nội dung, phương pháp điều hành và chỉ đạo hoạt động trong cơ quan.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Sở đã công bố Quyết định tặng giấy khen của Giám đốc Sở Xây dựng cho 10 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022.

Hội nghị tin tưởng, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc, các tổ chức đoàn thể cùng với sự đồng lòng, đoàn kết của tập thể cán bộ, công chức, Sở Xây dựng sẽ hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà Nghị quyết hội nghị đã đề ra.

Tin liên quan

Liên kết website