Thông báo về việc mời tham gia thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát, lập, thẩm định, phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết Đề án nâng cấp hạ tầng, mua sắm thiết bị CNTT phục vụ chuyển đổi số của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam

Tin liên quan

Liên kết website