Đội bóng Công đoàn ngành xây dựng Quảng Nam vô địch giải bóng đá CNVCLĐ tỉnh Quảng Nam lần thứ XII, năm 2023

Nhằm chào mừng 78 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2023) và chào mừng Đại Công đoàn tỉnh Quảng Nam lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn ngành Xây dựng Quảng Nam đã tham gia giải bóng đá nam (5 người) CNVCLĐ tỉnh Quảng Nam lần thứ XII, năm 2023 do Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Quảng Nam tổ chức; diễn ra từ ngày 25-27/8/2023 và ngày 09-10/9/2023 tại Sân cỏ nhân tạo 358 Trưng Nữ Vương, Tam Kỳ.