Công đoàn ngành xây dựng Quảng Nam tổ chức nghiệm thu nhà “Mái ấm công đoàn” năm 2023

Vừa qua, Công đoàn ngành Xây dựng Quảng Nam đã tiến hành nghiệm thu nhà “Mái ấm Công đoàn” của ông Trần Văn Quyết, đoàn viên CĐCS Công ty TNHH MTV Xi măng Xuân Thành Quảng Nam.

Tham dự có đồng chí Ngô Ngọc Hùng, Chủ tịch Công đoàn ngành, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Nam, đồng chí Trần Viết Hoa, Chủ tịch CĐCS Sở Xây dựng Quảng Nam, đồng chí Lê Thị Trúc Ly, Chủ tịch CĐCS cùng các đồng chí là Ủy viên BCH CĐCS Công ty TNHH MTV Xi măng Xuân Thành Quảng Nam.