Đồng chí Ngô Ngọc Hùng đã tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Quảng Nam

Ngày 5/7, Công đoàn ngành Xây dựng tỉnh Quảng Nam đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tại Đại hội, đã bầu ra Ban Chấp hành khóa mới là 14 đồng chí. Đồng chí Ngô Ngọc Hùng đã tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Quảng Nam.

Theo báo cáo tại Đại hội, tính đến thời điểm hiện nay, Công đoàn ngành Xây dựng có 25 Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc với 2.007 đoàn viên/2.279 công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ).

Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, tuy gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự nỗ lực, phấn đấu của toàn thể các cán bộ, đoàn viên, người lao động (NLĐ), Công đoàn ngành Xây dựng đạt được nhiều kết quả tốt, nhất là trong công tác chăm lo đời sống, việc làm, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, NLĐ.

Cụ thể, các cán bộ, đoàn viên, NLĐ trong toàn ngành có thu nhập với mức lương trung bình khoảng 5,5 - 6 triệu đồng/người/tháng. Có một số đơn vị có mức thu nhập cho đoàn viên, NLĐ cao hơn. Dịp cuối năm, đoàn viên, NLĐ còn nhận được tiền thưởng từ 15 - 20 triệu đồng/người. Đa số doanh nghiệp đều áp dụng suất ăn tối thiểu cho đoàn viên, NLĐ là 20 nghìn đồng/người/bữa ăn.

Các đơn vị trực thuộc ngành luôn tuân thủ các quy định của pháp luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Công đoàn, ký thỏa ước lao động tập thể, xây dựng và ký kết những điều khoản mang lại lợi ích tốt nhất cho NLĐ. Bên cạnh đó, NLĐ được nghỉ phép hằng năm, khám sức khỏe định kỳ theo quy định, tham quan du lịch và tham gia vào các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.

Toàn cảnh Đại hội Công đoàn ngành Xây dựng Quảng Nam ngày 5/7. Ảnh: NGUYỄN LUẬN.

Công đoàn ngành Xây dựng đã tuyên truyền, xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa người sử dụng lao động và NLĐ; các đơn thư được giải quyết kịp thời nên việc tranh chấp lao động và đình công, lãn công không diễn ra.

Các CĐCS trực thuộc phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” và xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc; phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh nhằm giảm chi phí quản lý, định mức tiêu hao nguyên, nhiên, vật liệu, năng lượng, nâng cao hiệu suất máy móc thiết bị, tạo ra sản phẩm đạt chất lượng cao.

Nhiệm kỳ qua, công tác đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện được Công đoàn ngành quan tâm như: Nhận phụng dưỡng và hỗ trợ Mẹ Việt Nam anh hùng, mỗi tháng 1 triệu đồng/người/tháng; tích cực tham gia đóng góp các quỹ: Đền ơn đáp nghĩa, Bảo trợ trẻ em, Vì người nghèo, Mái ấm Công đoàn, phòng chống thiên tai lụt bão. Thăm và tặng quà cho xã kết nghĩa Trà Nú, huyện Bắc Trà My vào các dịp lễ, Tết, ngày Thương binh liệt sỹ với số tiền trên 400 triệu đồng/5 năm,...

Các đại biểu đại diện cho hơn 2.000 đoàn viên công đoàn ngành Xây dựng tham dự Đại hội. Ảnh: NGUYỄN LUẬN
Tại Đại hội, có 85 đại biểu đại diện cho hơn 2.000 đoàn viên đã bỏ phiếu bầu ra Ban Chấp hành khóa mới. Ảnh: NGUYỄN LUẬN

Tại Đại hội, có 85 đại biểu đại diện cho hơn 2.000 đoàn viên đã bỏ phiếu bầu ra Ban Chấp hành khóa mới gồm 14 đồng chí. Đồng chí Ngô Ngọc Hùng đã tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Quảng Nam.

Các đại biểu cũng giơ tay biểu quyết, tán thành 100% về Nghị quyết Đại hội Công đoàn ngành Xây dựng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đề ra.

Cụ thể, theo đó chỉ tiêu đến hết nhiệm kỳ, phấn đấu kết nạp 80% trở lên NLĐ vào tổ chức Công đoàn; phấn đấu 100% đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn, đủ điều kiện đại diện, thương lượng, ký kết được TƯLĐTT theo quy định của pháp luật; phấn đấu có 80% trở lên CĐCS tham gia với người sử dụng lao động ban hành, triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Phấn đấu có ít nhất 70% số vụ việc của đoàn viên, tổ chức Công đoàn có nhu cầu tư vấn, tranh tụng sẽ có đại diện công đoàn tham gia hỗ trợ; phấn đấu có 80% trở lên CĐCS doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước thành lập Ban Nữ công quần chúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Về chỉ tiêu hằng năm, Công đoàn ngành Xây dựng Quảng Nam phấn đấu có 90% trở lên CĐCS khu vực Nhà nước và 70% trở lên CĐCS ngoài khu vực Nhà nước hoàn thành tốt nhiệm vụ; phấn đấu bình quân mỗi CĐCS giới thiệu ít nhất 01 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp; phấn đấu có 95% trở lên đoàn viên, cán bộ công chức, viên chức, NLĐ được tham gia học tập, quán triệt các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh đó, thu kinh phí, đoàn phí công đoàn khối hành chính sự nghiệp đạt 100% và khối doanh nghiệp đạt 90% so với số phải thu theo quy định; 100% CĐCS tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính cùng cấp đúng tiến độ; phấn đấu ít nhất 10% CĐCS doanh nghiệp được kiểm tra tài chính; 100% các cấp Công đoàn thực hiện công khai tài chính theo quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Công đoàn ngành Xây dựng Quảng Nam xác định, nhiệm kỳ tới, đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS; chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, NLĐ; tăng cường công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS.