Sở Xây dựng Quảng Nam phối hợp với Học viện AMC tổ chức khóa Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ Thanh tra xây dựng

Quảng Nam là vùng đất "địa linh nhân kiệt", vùng đất cách mạng kiên trung, giàu truyền thống lịch sử, đậm đà bản sắc văn hóa, đóng góp to lớn cho sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước qua các thời kỳ. Nằm trên trục giao thông chính từ Bắc vào Nam. Quảng Nam có vai trò, vị trí quan trọng và nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển nhanh và bền vững. Tăng cường quản lý trật tự xây dựng đô thị, kiểm soát không gian kiến trúc cảnh quan đô thị theo đúng quy hoạch đô thị và quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị đã được cấp thẩm quyền phê duyệt trên địa bàn tỉnh là việc làm cần thiết.

Nhằm đáp ứng yêu cầu đó, ngày 27/6/2023, tại Quảng Nam, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Bộ Xây dựng (Học viện AMC) phối hợp với Sở Xây dựng Quảng Nam tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ Thanh tra xây dựng năm 2023 cho cán bộ làm công tác Thanh tra xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

Tới tham dự khai giảng khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ có ông Nguyễn Phú  - Giám đốc Sở Xây dựng, ông Ngô Ngọc Hùng – Phó Giám đốc, ông Nguyễn Văn Hiếu – Chánh Văn phòng; cùng 50 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Kinh tế hạ tầng, Quản lý đô thị ở các huyện, thị xã, thành phố trên địa bản tỉnh; Cán bộ, công chức, viên chức làm công tác Thanh tra thuộc Sở Xây dựng; Cán bộ, công chức, viên chức làm công tác Thanh tra thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; Cán bộ chuyên môn thuộc Sở, ban, ngành của Tỉnh liên quan đến công tác Thanh tra xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

 

ông Nguyễn Phú – Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Nam phát biểu tại khóa học.

 

          Phát biểu tại khóa bồi dưỡng, ông Nguyễn Phú – Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Nam khẳng định hiện nay toàn tỉnh tập trung nguồn lực và đẩy mạnh lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị,… làm cơ sở cho việc quản lý phát triển đô thị và quản lý trật tự xây dựng đô thị. Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị và các văn bản hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng, quản lý xây dựng theo giấy phép được cấp và quản lý thực hiện quy hoạch đô thị đã được phê duyệt; tránh tình trạng điều chỉnh quy hoạch đô thị tùy tiện làm phát sinh cơ chế “xin - cho” trong việc cấp giấy phép xây dựng. Kiện toàn và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn; thực hiện tốt cơ chế một cửa liên thông, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc cấp giấy phép xây dựng. 

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát trong quản lý xây dựng đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và quản lý đầu tư xây dựng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý trật tự xây dựng ở các cấp chính quyền tại địa phương. Tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép đối với các công trình đang xây dựng trên địa bàn, xử lý nghiêm và dứt điểm các trường hợp vi phạm trong quản lý trật tự xây dựng đô thị theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời ông cũng đề cao vai trò của Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị trong công tác đào tạo bồi dưỡng kiến thức pháp luật ngành Xây dựng nói chung và tại địa phương nói riêng. Đối với Quảng Nam, công tác nâng cao năng lực cán bộ làm công tác Thanh tra về xây dựng là một trong những nhiệm vụ được Tỉnh chú trọng tăng cường và thực hiện hàng năm. 

Để khóa tập huấn đạt hiệu quả cao, ông Phú đề nghị các đồng chí học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham dự khóa học đầy đủ nhằm tiếp nhận các kiến thức mà giảng viên đã truyền đạt để vận dụng giải quyết hiệu quả nhiệm vụ được giao tại địa phương, đơn vị, mạnh dạn trao đổi, thảo luận những vướng mắc, hạn chế, bất cập trong hoạt động thực tiễn trên địa bàn để cùng giảng viên làm sáng tỏ, đưa ra các giải pháp khắc phục, hạn chế sai sót, tránh khiếu kiện trong công tác Thanh tra xây dựng tại địa phương.

 

Toàn cảnh khóa Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ Thanh tra xây dựng tại Quảng Nam.

 

Khóa học giúp trang bị cho học viên một cách cơ bản và có hệ thống các nội dung, nguyên tắc cũng như những quy định pháp luật, đồng thời có các kỹ năng cần thiết như:

- Giới thiệu một số Luật: Luật Thanh tra 2022; Luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi năm 2020; Luật Xây dựng sửa đổi 2020; Luật Khiếu nại,…

- Nghị định 118/2021NĐ-CP của Chính phủ ngày 17/2/2020: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành; 

- Nghị định 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 về Quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.

- Xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực xây dựng theo Nghị định 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 về Quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng; 

- Cấp phép xây dựng; 

- Trình tự giải quyết Khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực xây dựng; 

- Quy trình thực hiện một cuộc Thanh tra; 

- Một số quy định về Quản lý dự án, năng lực hoạt động xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng,… được quy định tại Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021; Nghị định 06/2021/NĐ-CP,...

Đây là những nội dung trọng tâm để có thể góp phần giúp Quảng Nam phát triển và hướng tới đô thị bền vững. Đồng thời, là một trong những giải pháp chủ yếu giúp cho công tác quản lý xây dựng đô thị phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, góp phần tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Với đội ngũ giảng viên của Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Bộ Xây dựng có trình độ chuyên môn sâu, nhiều kinh nghiệm thực tế và có khả năng truyền đạt nội dung bài giảng một cách khoa học, học viên sẽ được trang bị những kiến thức cần thiết và bổ ích. Khóa đào tạo được cấp chứng nhận hoàn thành đối với những học viên đủ điều kiện tham gia, đáp ứng yêu cầu bắt buộc của công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cần nâng cao kiến thức chuyên ngành theo vị trí việc làm hàng năm./.

Tin liên quan

Liên kết website