Lấy ý kiến về quy hoạch

.

- Hồ sơ nhiệm vụ và dự toán quy hoạch chi tiết đô thị (1/500)  Khu Đông Bắc Trung tâm huyện Tây Giang

- Điều chỉnh QHCT 1.500 KDC thôn 1 Điện Dương, Điện Bàn

- Tài liệu điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu 9 thành phố Tam Kỳ

- Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc xác định, quản lý chi phí quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn.

- Tài liệu Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hội An giai đoạn 2035 và 2050 (phục vụ cuộc họp ngày 01/12/2023 tại UBND tỉnh)

- Tài liệu nhiệm vụ và dự toán điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước giai đoạn đến năm 2030 và năm 2045

- Tài liệu quy hoạch để rà soát quy hoạch Lâm nghiệp

- Tài liệu báo cáo về Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hội An đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

- Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư Bàu Ốc Hạ (giai đoạn 1), xã Cẩm Hà, thành phố Hội An 

- Hồ sơ Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2.000) Khu công nghiệp Nam Thăng Bình thuộc Khu Kinh tế mở Chu Lai 

Lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về hồ sơ Quy hoạch chung xây dựng (tỷ lệ 1/10.000) Khu vực ven biển huyện Duy Xuyên và huyện Thăng Bình giai đoạn đến năm 2030 và năm 2045

- HS QHPK KCN Tam Anh 2 

- Lấy ý kiện cộng đồng dân cư đối với nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng hai bên sông Thu Bồn, từ cầu Giao Thủy đến Cửa Đại giai đoạn năm 2030 và năm 2045 

- Lấy ý kiện cộng đồng dân cư đối với nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng dọc tuyến quốc lộ 14B, đoạn từ Đại Hiệp đến cầu Hà Nha, huyện Đại Lộc giai đoạn đến năm 2030 và năm 2045 

- Hồ sơ Quy hoạch phân khu Khu đô thị Chu Lai 

- Hồ sơ Quy hoạch chung đô thị Điện Bàn 

- Hồ sơ lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về hồ sơ Thiết kế đô thị hai bên đường Võ Chí Công, đoạn từ cầu Cửa Đại đến sân bay Chu Lai  

- Dự thảo lấy ý kiến Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn


 

 

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan

Liên kết website