Danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở nằm ngoài đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc

.

Stt

Tên dự án

Chủ đầu tư

Diện tích (ha)

Tình hình dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai; cấp giấy chứng nhận quyền    sử dụng đất

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở: Khu đô thị Bắc Hội An

Công ty TNHH Phát triển đô thị Bắc Hội An

47.3

- Dự án đã được cấp quyền sử dụng đất trên phần diện tích đất được giao; đã đủ điều kiện huy động vốn đối với 302 căn nhà ở. 

2

Dự án phát triển bất động sản Khu dân cư Đông Bắc thành phố Hội An (giai đoạn 2)

Công ty CP Đầu tư xây dựng Thiên Vương

8.58

- Dự án đang triển khai thực hiện.

3

Dự án phát triển bất động sản Khu ở Bắc khu hành chính huyện Núi Thành

Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại VN Đà Thành

7.34

Dự án được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên phần đất được giao.

4

Dự án phát triển bất động sản Khu dân cư phố chợ Thống Nhất, phường Điện Dương

Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại VN Đà Thành

9.8

Dự án được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên phần đất được giao.

5

Dự án phát triển bất động sản Khu dân cư phố chợ Điện Thắng Trung, huyện Điện Bàn

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 501

5.3

Dự án được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên phần đất được giao.

6

Khu dân cư khối 6, thị trấn Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn (giai đoạn 2)

Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Xây dựng Ân Phú

4.4

Dự án được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên phần đất được giao.

7

Dự án phát triển bất động sản Khu phố mới Phước An, huyện Tiên Phước

Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng Quảng Nam

6.9

- Dự án đang triển khai thực hiện.

8

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở: Khu dân cư Làng Chài Điện Dương

Công ty CP Beton 6 Miền Trung

25

- Dự án đang triển khai thực hiện.

9

Chợ Kế Xuyên và Khu dân cư quanh chợ

Công ty TNHH MTV Tân Phương Toàn

3.0

Dự án được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên phần đất được giao.

10

Khu dân cư sau Xí nghiệp lâm nghiệp cũ

Công ty CP Đầu tư xây dựng công trình 557

1.9

Dự án được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên phần đất được giao.

11

Khu dân cư khối 5, thị trấn Vĩnh Điện

Công ty CP Du lịch dịch vụ và Đầu tư xây dựng Hội An

8.3

Dự án được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên phần đất được giao.

12

Khu dân cư Sơn Xuyên,    thị trấn Vĩnh Điện

Công ty CP Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam

2.2

Dự án được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên phần đất được giao.

13

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở: Khu dân cư - tái định cư Hà My Đông A 

Công ty TNHH Phát triển đô thị Bắc Hội An

19.3

- Dự án đang triển khai thực hiện.

14

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở: Khu phố chợ Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang (giai đoạn 1)

Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Phú Toàn

1.335

Dự án được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên phần đất được giao.

15

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở mở rộng Khu đô thị phố chợ Nam Phước

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 569

2.89

Dự án được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên phần đất được giao.

16

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở: Khu tái định cư các phường Điện Ngọc - Điện Dương (phân khu 1)

Công ty TNHH Hoàng Tiên

19.2

Dự án được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên phần đất được giao.

17

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở: khu tái định cư các phường Điện Ngọc - Điện Dương (phân khu 2)

Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng

19

Dự án được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên phần đất được giao.

18

Khu dân cư thị trấn Núi Thành (giai đoạn 2), thị trấn Núi Thành

Công ty TNHH MTV An An Hòa

14

Dự án được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên phần đất được giao.

19

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở: Khu dân cư số 2 (khu 2), phường Điện An

Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị Ân Phú

7.4

Dự án được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên phần đất được giao.

20

Dự án Khu tái định cư phía Nam dự án Tổ hợp khách sạn và nhà ở sinh thái CYAN

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Lũng Lô 5

7.0

- Dự án đang triển khai thực hiện.

21

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở: Khu dân cư trung tâm thị trấn Tân An, huyện Hiệp Đức

Công ty CP Đầu tư phát triển Địa ốc Quảng Nam

9.8

- Dự án đang triển khai thực hiện.

22

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở: Khu phố chợ Đông Phú tại thị trấn Đông Phú

Liên danh Công ty CP Xây dựng và Thương mại 591 và Công ty CP An Thịnh

17

- Dự án đang triển khai thực hiện.

23

Dự án Khu phố chợ Bà Rén tại xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn

Công ty TNHH Kinh doanh Tân Ngọc Phúc

4.9

Dự án được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên phần đất được giao.

24

Dự án Khu dân cư số 2, tại thị trấn Đông Phú

Công ty TNHH Nhật Huy

4.8

Dự án đã cấp giấy chứng nhận trên phần diện tích được giao.

25

Khu dân cư Ngân Câu tại phường Điện Ngọc

Công ty CP Vinaconex 25

26,6

- Dự án đang triển khai thực hiện.

26

Khu đô thị Ngân Câu Villa tại phường Điện Ngọc

Công ty CP Thái Dương

24,5

- Dự án đang triển khai thực hiện.

27

Khu dân cư Nhị Trưng    Cồn Thu

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 501

11,9

- Dự án đang triển khai thực hiện.

28

Khu dân cư khối Lam Sa - Tu Lễ - Xuân Hòa

Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng Hội An

19,5

- Dự án đang triển khai thực hiện.

29

Khu dân cư An Phú, phường An Phú

Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng Quảng Nam

29,2

- Dự án đang triển khai thực hiện.

30

Khu đô thị Vịnh An Hòa 1

Công ty CP Đầu tư Chu Lai Hội An

45,6

- Dự án đang triển khai thực hiện.

31

Khu đô thị Vịnh An Hòa 2

Công ty CP Đầu tư Chu Lai Hội An

53,9

Dự án được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên phần đất được giao.

32

Khu dân cư Tam Quang  giai đoạn 4

Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh Địa ốc Vạn Kim

15,2

Dự án được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên phần đất được giao.

33

Mở rộng Khu dân cư số 1, thị trấn Đông Phú

Công ty CP Xây dựng và Phát triển đô thị Royawaland

2,2

Dự án được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên phần đất được giao.

34

Khu dân cư Tam Quang (khu 1)

Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh Địa ốc Vạn Kim

19

- Dự án đang triển khai thực hiện.

35

Khu dân cư đô thị Hà Quảng, phường Điện Dương

Tổng Công ty CP Đầu
tư xây dựng và Thương mại Việt Nam

18.82

- Dự án đang triển khai thực hiện.

36

Khu dân cư Điện Thắng Bắc, vị trí 1

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển DHTC

9,8

Dự án được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên phần đất được giao.

37

Khu dân cư Điện Thắng Bắc, vị trí 2

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển DHTC

4,0

Dự án được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên phần đất được giao.

38

Khu dân cư trung tâm hành chính phường Điện Thắng Trung

Công ty TNHH Xây dựng, thương mại và Dịch vụ An Dương

9,2

Dự án được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên phần đất được giao.

39

Khu dân cư trung tâm hành chính phường Điện Minh (giai đoạn 1)

Công ty CP XDCT Minh Sơn

17,87

- Dự án đang triển khai thực hiện.

40

Khu dân cư khối 7, Vĩnh Điện

Công ty CP XDCT Minh Sơn

6.04

- Dự án đang triển khai thực hiện.

41

Khu dân cư Phong Nhị

Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại dịch vụ QHB

7,8

Dự án được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên phần đất được giao.

42

Khu dân cư khối 2A,     Điện Ngọc

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phong Hải Thịnh

37.5

- Dự án đang triển khai thực hiện.

43

Khu Ngọc Dương River    mở rộng

Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng

19

- Dự án đang triển khai thực hiện.

44

Khu dân cư đường ĐBP nối dài

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 569

19.1

- Dự án đang triển khai thực hiện.

45

Khu dân cư chợ Trạm

Công ty CP Phạm Minh Gia

7.2

Dự án được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên phần đất được giao.

46

Khu phố chợ Chiên Đàn

Công ty CP Địa ốc Newland Quảng Nam

9.8

- Dự án đang triển khai thực hiện.

47

Khu dân cư số 1 Điện An mở rộng

Công ty CP Xây dựng Minh Hoàng Long

8.6

- Dự án đang triển khai thực hiện.

48

Khu phố chợ Trường Xuân

Công ty CP Thái Dương

11.9

- Dự án đang triển khai thực hiện.

49

Khu dân cư Tam Quang (khu số 2)

Công ty TNHH MTV Thương mại và Xây dựng Lê Ngọc Anh

15.2

- Dự án đang triển khai thực hiện.

50

Khu dân cư Tam Quang (khu số 3)

Công ty TNHH MTV An An Hòa

16.2

- Dự án đang triển khai thực hiện.

51

Khu đô thị Võng Nhi (đối ứng BT cầu)

Công ty CP Đạt Phương Hội An

15.6

Dự án nhà ở đủ điều kiện huy động vốn.

52

Khu đô thị dịch vụ Đồng Nà (đối ứng BT cầu)

Công ty CP Đạt Phương Hội An

6,4

Dự án nhà ở đủ điều kiện huy động vốn.

53

Khu đô thị Cồn Tiến (đối ứng BT cầu)

Công ty CP Đạt Phương

31

- Dự án đang triển khai thực hiện.

54

Khu phố chợ Khâm Đức

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 501

3,0

Dự án được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên phần đất được giao.

55

Khu đô thị dịch vụ Nồi Rang (đối ứng BT cầu)

Công ty CP Đạt Phương

15

Dự án nhà ở đủ điều kiện huy động vốn.

56

Khu dân cư Tam Anh Nam (giai đoạn 3)

Công ty TNHH Phú Long

9.38

Dự án được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên phần đất được giao.

57

Khu dân cư Ngọc Vinh, phường Điện Ngọc, thị xã    Điện Bàn

Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị Đất Quảng - Quảng Nam

9.1

- Dự án đang triển khai thực hiện.

58

Khu dân cư và Dịch vụ du lịch Cầu Hưng - Lai Nghi (giai đoạn 1), phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn

Công ty CP Đầu tư Nông nghiệp Sài Gòn - Thành Đạt

18.6

Dự án được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên phần đất được giao.

59

Khu dân cư và Dịch vụ du lịch Cầu Hưng - Lai Nghi (giai đoạn 2), phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn

Công ty CP Đầu tư Nông nghiệp Sài Gòn -Thành Đạt

44.6

- Dự án đang triển khai thực hiện.

60

Khu đô thị Thanh Hà (giai đoạn 2,3,4), phường Thanh Hà, thành phố Hội An

Công ty CP Tập đoàn Hoàng Gia Hội An

47

- Dự án đang triển khai thực hiện.

61

Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc (giai đoạn 1), phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ

Công ty CP Thương mại Bất động sản Tây Bắc

46.9

- Dự án đang triển khai thực hiện.

62

Khu dân cư Thống Nhất (giai đoạn 2), phường Điện Dương

Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại VN Đà Thành

9.37

- Dự án đang triển khai thực hiện.

63

Khu dân cư số 1, phường Điện An

Công ty TNHH SX - TM - DV Thiện Vỹ

3.57

- Dự án đang triển khai thực hiện.

64

Khu dân cư ADB giai đoạn 3, phường Tân Thạnh

Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Nam

6.84

Dự án được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên phần đất được giao.

65

Khu dân cư Trường Đồng, phường Tân Thạnh

Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Nam

8.51

Dự án được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên phần đất được giao.

Tin liên quan

Liên kết website