Danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thuộc đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc

.

1. Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam thông tin các dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc đang triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, như sau:
 

TT

Tên dự án

Chủ đầu tư

Diện tích xây dựng
(ha)

Tình hình triển khai thực hiện

Điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai, chuyển nhượng quyền sử dụng đất

1

Khu đô thị số 11

Công ty TNHH Chí Thành

12,98

Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng

Chưa đủ điều kiện

2

Khu đô thị số 4

Công ty Cổ phần Giao thông vận tải Quảng Nam

44,42

Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng

Chưa đủ điều kiện

3

Khu Dân cư mới Thái Dương 2

Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Thái Dương

5,62

Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng

Chưa đủ điều kiện

4

Khu Đô thị số 6

Công ty TNHH Chí Thành

26,78

Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng

Chưa đủ điều kiện

5

Khu Đô thị DATQUANG Riverside

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng

22,45

Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng

Chưa đủ điều kiện

6

Khu Đô thị SENTOSA CITY (7B)

Cty TNHH SX & TM Bách Đạt

29,78

Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng

Chưa đủ điều kiện

7

Khu Phố chợ Điện Ngọc (Giai đoạn II)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng

6,45

Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng

Chưa đủ điều kiện

8

Khu Đô thị số 9

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam

54,31

Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng

Chưa đủ điều kiện

9

Khu Đô thị 7B Mở rộng

Cty TNHH SX & TM Bách Đạt

19,53

Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng

Chưa đủ điều kiện

10

Khu TĐC và Quỹ đất đối ứng đường trục chính

Cty CP Tập đoàn Đất Quảng

12,86

Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng

Chưa đủ điều kiện

11

Khu quỹ đất đối ứng đầu tư đường trục chính (khu I)

Cty CP Tập đoàn Đất Quảng

40,50

Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng

Chưa đủ điều kiện

12

Khu Đô thị số 9 Mở rộng

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam

10,24

Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng

Chưa đủ điều kiện

13

Khu Dân cư Green Land

Cty CP Vạt tư, thiết bị và Đầu tư XD M.E.I

2,52

Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng

Chưa đủ điều kiện

14

Khu đô thị SENTOSA RIVERSIDE (Khu Đô thị PEACEFUL LAND cũ)

Cty TNHH SX & TM Bách Đạt

20,33

Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng

Chưa đủ điều kiện

15

Khu đô thị Hera Complex Riverside (Khu Đô thị PEACEFUL LAND mở rộng cũ)

Cty TNHH SX & TM Bách Đạt

18,26

Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng

Chưa đủ điều kiện

16

Khu Đô thị Mỹ Gia

Cty CP Đầu tư KDN Phú Gia Thịnh

10,81

Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng

Chưa đủ điều kiện

17

Khu Đô thị Viêm Minh – Hà Dừa

Cty CP Đầu tư & Xây dựng Điện Bàn

5,17

Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng

Chưa đủ điều kiện

18

Khu Đô thị Viêm Trung

Cty CP Đầu tư & Xây dựng Điện Bàn

4,31

Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng

Chưa đủ điều kiện

19

Khu Dân cư An Cư 1

Cty TNHH SX & TM Bách Đạt

5,34

Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng

Chưa đủ điều kiện

20

Khu Đô thị Bình Ninh - Quảng Lăng

Cty TNHH MTV Địa Ốc Minh Trần

8,45

Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng

Chưa đủ điều kiện

21

Khu Dân cư thu nhập thấp (Khu 1)

Quỹ Đầu tư Phát triển Quảng Nam

1,68

Đã nghiệm thu hoàn thành hạng mục, chưa bàn giao

Chưa đủ điều kiện

22

Khu nhà ở dành cho người có thu nhập thấp

Công ty Cổ phần Tư vấn Nông nghiệp nông thôn và Dịch vụ thể thao du lịch STO

12,64

Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng

Chưa đủ điều kiện

23

Khu Phố chợ Điện Nam Bắc

Công ty Tập đoàn Đất Quảng

3,56

Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng

Chưa đủ điều kiện

24

Khu Đô thị QNK I

Công ty Cổ phần Đầu tư QNK Quảng Nam

19,72

Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng

Chưa đủ điều kiện

25

Khu Đô thị Kiểu mẫu MBLAND

Công ty Cổ phần MBLand Đà Nẵng

9,00

Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng

Chưa đủ điều kiện

26

Khu Đô thị Hỗn hợp Nam Hương

Công ty Cổ phần Đầu tư và Truyền thông Nam Hương

3,50

Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng

Chưa đủ điều kiện

27

Khu Đô thị, Dịch vụ du lịch ven sông Cổ Cò

Công ty Cổ phần Đầu tư KDN Phú Gia Thịnh

14,01

Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng

Chưa đủ điều kiện

28

Khu Đô thị Đông Dương

Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng Điện Bàn

19,00

Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng

Chưa đủ điều kiện

29

Khu Đô thị Bách Đạt

Công ty Cổ phần Bách Đạt An

8,37

Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng

Chưa đủ điều kiện

30

Khu Đô thị Bách Đạt 5

Cty TNHH SX & TM Bách Đạt

2,08

Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng

Chưa đủ điều kiện

31

Khu nhà ở dành cho người có thu nhập thấp

Cty TNHH Bất động sản Châu Âu

12,64

Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng

Chưa đủ điều kiện

32

Khu Đô thị SBC Miền Trung

Cty TNHH MTV TM ĐT & XD tổng hợp SBC Miền Trung

5,55

Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng

Chưa đủ điều kiện

33

Khu Dân cư thu nhập thấp (Khu 2)

Quỹ Đầu tư Phát triển Quảng Nam

4,53

Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng

Chưa đủ điều kiện

34

Khu Dân cư mới Bình An 2

Cty TNHH Đại Việt

3,28

Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng

Chưa đủ điều kiện

35

Khu đô thị Bách Thành Vinh

Công ty Cổ phần Bách Đạt An

12,68

Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng

Chưa đủ điều kiện

36

Khu đô thị Bách Thành Vinh Mở rộng

Công ty Cổ phần Bách Đạt An

10,68

Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng

Chưa đủ điều kiện

37

Khu đô thị Bách Đạt 3

Công ty Cổ phần Bách Đạt An

6,61

Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng

Chưa đủ điều kiện

38

Khu đô thị LAM

Công ty TNHH BĐS Khởi Nguyên

19,36

Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng

Chưa đủ điều kiện

39

Khu đô thị AN NAM

Công ty TNHH Địa ốc Hà An

19,43

Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng

Chưa đủ điều kiện

40

Khu đô thị Bách Đạt 4

Công ty Cổ phần Bách Đạt An

16,84

Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng

Chưa đủ điều kiện

41

Khu Dân cư Quảng Lăng

Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Thái Dương

2,27

Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng

Chưa đủ điều kiện

42

Khu Đô thị Công viên Bầu Sen

Cty CP Đầu tư và Truyền thông Nam Hương

1,50

Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng

Chưa đủ điều kiện

43

Khu Đô thị Vạn Phúc City

Cty TNHH BĐS Thiên Vương

15,00

Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng

Chưa đủ điều kiện

44

Khu Đô thị Hưng Thịnh

Cty CP ĐTXD Trương Hưng Thịnh

12,30

Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng

Chưa đủ điều kiện

45

Khu đô thị Nam Ngọc

Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Thái Dương

10,05

Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng

Chưa đủ điều kiện

46

Khu Phố chợ Điện Nam Trung

Cty TNHH MTV ĐT&XD Nguyên Thịnh Phát

11,43

Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng

Chưa đủ điều kiện

47

Khu Đô thị Thiên Ân

Công ty CP Vinaconex 25

19,12

Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng

Chưa đủ điều kiện

48

Khu Dân cư và Chợ Điện Dương

Công ty Cổ phần Bách Đạt An

8,80

Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng

Chưa đủ điều kiện

49

Khu Đô thị COCO Riverside

Công ty TNHH XD, TM&DV An Dương

11,59

Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng

Chưa đủ điều kiện

50

Khu Dân cư thu nhập thấp (Khu 3)

Quỹ Đầu tư Phát triển Quảng Nam

6,48

Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng

Chưa đủ điều kiện

51

Khu Dân cư thu nhập thấp (Khu 4)

Quỹ Đầu tư Phát triển Quảng Nam

12,37

Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng

Chưa đủ điều kiện

52

Khu Dân cư thu nhập thấp (Khu 5)

Quỹ Đầu tư Phát triển Quảng Nam

4,17

Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng

Chưa đủ điều kiện

53

Khu đô thị Bách Đạt 6

Công ty Cổ phần Bách Đạt An

23,41

Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng

Chưa đủ điều kiện

54

Khu đô thị An Phú

Công ty TNHH Đại Việt

16,43

Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng

Chưa đủ điều kiện

55

Khu đô thị Phú Thịnh

Công ty TNHH Phước Nguyên

13,10

Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng

Chưa đủ điều kiện

56

Khu đô thị Hỗn hợp Thái Dương 3

Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Thái Dương

8,40

Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng

Chưa đủ điều kiện

57

Khu đô thị R.O.S.E ĐÔ

Công ty TNHH R.O.S.E ĐÔ

25,63

Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng

Chưa đủ điều kiện

58

Khu Đô thị Ngọc Dương COCO

Cty CP Đầu tư & Xây dựng Điện Bàn

5,03

Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng

Chưa đủ điều kiện

59

Khu Đô thị An Bình Riverside

Công ty CP Smart

3,89

Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng

Chưa đủ điều kiện

60

Khu Đô thị ven sông Dương Hội

Công ty TNHH XD&TM Công Kin

5,01

Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng

Chưa đủ điều kiện

61

Khu Đô thị Phức hợp Hà My

Công ty TNHH Phát triển đô thị Singapore

5,15

Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng

Chưa đủ điều kiện

62

Khu Đô thị Yến Hà My

Công ty TNHH Yến Cần Giờ

4,60

Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng

Chưa đủ điều kiện

63

Khu Đô thị Xanh ANVIE Hà My

Công ty TNHH BĐS Anvie Hội An

9,17

Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng

Chưa đủ điều kiện

64

Khu Đô thị Smart City Quảng Nam

Cty CP Đất xanh Miền Trung

20,00

Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng

Chưa đủ điều kiện

65

Khu Đô thị Tân Khang

Cty CP TNHH Phát triển đô thị thông minh Việt Nam

19,00

Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng

Chưa đủ điều kiện

66

Khu Đô thị Phúc Viên

Công ty TNHH Phúc Viên Hà My

19,32

Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng

Chưa đủ điều kiện

67

Khu Đô thị Phúc Viên (giai đoạn 2)

Công ty TNHH Phúc Viên Hà My

9,00

Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng

Chưa đủ điều kiện

68

Khu Đô thị  Ánh Dương

Công ty TNHH XD, TM&DV An Dương

7,15

Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng

Chưa đủ điều kiện

69

Khu Đô thị  Trung Nam

Công ty CP Đầu tư Tâm Nhất Nam

10,11

Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng

Chưa đủ điều kiện

70

Khu Đô thị Đại Dương Xanh

Công ty TNHH XD, TM&DV An Dương

12,63

Chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng

Chưa đủ điều kiện

Ghi chú: Đối với các dự án chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng, hiện nay Sở Xây dựng đang phối hợp UBND thị xã Điện Bàn rà soát thủ tục giao chủ đầu tư, quy hoạch chi tiết của dự án để thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu chưa thực hiện), mới có cơ sở thực hiện các thủ tục tiếp theo theo quy định.

2. Các chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở thực hiện nghiêm túc các quy định về trình tự thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu, huy động vốn, chuyển quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật nhà ở, pháp luật kinh doanh bất động sản pháp luật đất đai.

Nội dung này, Sở Xây dựng đã có các văn bản số 476/SXD-QLHT ngày 26/5/2017, số 473/SXD-QLHT ngày 27/4/2018, số 384 /SXD-QLHT ngày 25/3/2019 gửi các chủ đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố và được đăng tải trên Website Sở Xây dựng.

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố thông tin để người dân được biết “chỉ giao dịch mua bán nhà, chuyển quyền sử dụng đất với các lô đất của các dự án khu đô thị, khu dân cư khi đủ điều kiện quy định và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”. Khuyến cáo các cá nhân có nhu cầu mua nhà ở xã hội, nhà ở thương mại tại các dự án khu đô thị, khu dân cư khi thực hiện mua bán, hợp đồng đặt cọc giữ chỗ để mua nhà ở hình thành trong tương lai hoặc đất nền dự án phải tham khảo đầy đủ các quy định pháp luật về nhà ở, pháp luật dân sự trước khi thực hiện các giao dịch để tránh các thiệt hại có thể xảy ra. Đồng thời yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc các quy định về trình tự thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu, huy động vốn, chuyển quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật nhà ở, pháp luật kinh doanh bất động sản, pháp luật đất đai và các văn bản hướng dẫn của Sở Xây dựng nêu trên.

4. Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh theo đường Link kèm theo phụ lục nêu trên.

Trên đây là thông tin các dự án đầu tư xây dựng nhà ở đang triển khai tại đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc./.

Tin liên quan

Liên kết website