DANH SÁCH ĐẢNG BỘ SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NAM NHIỆM KỲ 2020 - 2025

.

DANH SÁCH ĐẢNG BỘ SỞ XÂY DỰNG TỈNH
QUẢNG NAM NHIỆM KỲ 2020 - 2025 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Nguyễn Phú

Bí thư

2

Trần Bá Tú 

Phó bí thư

3

Ngô Ngọc Hùng 

UV BTV

4

Huỳnh Ngọc Bá

ĐUV

5

Trần Ngọc Mai 

ĐUV

6

Nguyễn Văn Hiếu 

ĐUV

 7Trịnh Xuân Thái ĐUV
 
 8Đinh Thị Bình   ĐUV
 
 9Phạm Nhữ Quốc 

ĐUV

 10Bùi Anh Tuấn 
 
 ĐUV 

11

Nguyễn Đình Tứ 

ĐUV

Tin liên quan

Liên kết website