Công đoàn ngành

Công đoàn ngành

DANH SÁCH BCH CÔNG ĐOÀN NGÀNH XÂY DỰNG
TỈNH QUẢNG NAM KHÓA IV - (Nhiệm kỳ 2018 - 2023)  

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Trịnh Xuân Thái
 

Phó Chủ tịch

2

Ngô Ngọc Hùng
 

UV BTV, CN UBKT 

3

Nguyễn Thị Thảo

UV BTV 

4

Nguyễn Văn Phú UV BTV

5

Nguyễn Văn Phong  

UV BCH

6

Nguyễn Xuân Hiền

UV BCH

7

Trần Thị Thanh Thủy

UV BCH

8

Nguyễn Xuân Kiểu 

UV BCH

9

Trương Hoài Hạnh

UV BCH

10

Nguyễn Văn Hiếu

UV BCH

11

Bùi Tiến Hải 

UV BCH

 12Lê Thị Trúc Ly UV BCH 
 13Lê Hùng Sơn  UV UBKT  

14

Đinh Thị Kim Dung

UV UBKT

Tin liên quan

Liên kết website