Danh bạ cán bộ

TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Ngô Ngọc Hùng
Ông Ngô Ngọc Hùng

Chức vụ: Phó Giám đốc phụ trách

hungnn@quangnam.gov.vn
2 Trần Bá Tú
Ông Trần Bá Tú

Chức vụ: Phó Giám đốc

ktstrbtu@gmail.com
3 Huỳnh Ngọc Bá
Ông Huỳnh Ngọc Bá

Chức vụ: Phó Giám đốc

bahn@quangnam.gov.vn
4 Nguyễn Văn Hiếu
Ông Nguyễn Văn Hiếu

Chức vụ: Chánh Văn phòng

hieutb18@gmail.com
5 Đinh Thị Bình
Bà Đinh Thị Bình

Chức vụ: Phó Chánh VP

binhdinhhk@gmail.com
6 Lê Trọng Trực
Ông Lê Trọng Trực

Chức vụ: Phó Chánh VP, Kế toán trưởng

letrongtrucsxdqnam@gmail.com
7 Ngô Thị Hồng Nga
Bà Ngô Thị Hồng Nga

Chức vụ: Chuyên viên

hongngasxd@gmail.com
8 Trần Thị Xuân Đông
Bà Trần Thị Xuân Đông

Chức vụ: Văn thư

9 Phạm Thị Ngọc Trâm
Bà Phạm Thị Ngọc Trâm

Chức vụ: Chuyên viên

ngoctram1704@gmail.com
10 Nguyễn Thị Thảo
Bà Nguyễn Thị Thảo

Chức vụ: Chuyên viên

vythao10081983@gmail.com
11 Nguyễn Phạm Quốc Long
Ông Nguyễn Phạm Quốc Long

Chức vụ: Lái xe

12 Trần Ngọc Mai
Ông Trần Ngọc Mai

Chức vụ: Trưởng Phòng

tranmai65@gmail.com
13 Nguyễn Văn Mạnh
Ông Nguyễn Văn Mạnh

Chức vụ: P.Trưởng phòng

manhqhqn@gmail.com
14 Nguyễn Anh Vũ
Ông Nguyễn Anh Vũ

Chức vụ: P.Trưởng phòng

nguyenanhvu101183@gmail.com
15 Nguyễn Phúc Khương
Ông Nguyễn Phúc Khương

Chức vụ: Chuyên viên

phuckhuong@gmail.com
16 Nguyễn Thanh Hải
Ông Nguyễn Thanh Hải

Chức vụ: Chuyên viên

17 Nguyễn Xuân Quang
Ông Nguyễn Xuân Quang

Chức vụ: Chuyên viên

quangsxdqna@gmail.com
18 Trịnh Xuân Thái
Ông Trịnh Xuân Thái

Chức vụ: Chánh T Tra

thaitrinhxuan2007@gmail.com
19 Trần Viết Hoa
Ông Trần Viết Hoa

Chức vụ: P.Chánh T.Tra

tvhoa1982@gmail.com
20 Nguyễn Trường Sơn
Ông Nguyễn Trường Sơn

Chức vụ: Thanh tra viên

21 Trần Quốc Thành
Ông Trần Quốc Thành

Chức vụ: Thanh tra viên

tranquocthanhsxdqn@gmail.com
22 Võ Tấn Tuân
Ông Võ Tấn Tuân

Chức vụ: Thanh tra viên

tuanvotan@gmail.com
23 Trần Ngọc Tâm
Ông Trần Ngọc Tâm

Chức vụ: Thanh tra viên

24 Nguyễn Vĩnh Hưng
Ông Nguyễn Vĩnh Hưng

Chức vụ: Thanh tra viên

vinhhungttrsxdqn@gmail.com
25 Nguyễn Phước Khánh
Ông Nguyễn Phước Khánh

Chức vụ: Lái xe

Liên kết website