Danh bạ cán bộ

TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Phú
Ông Nguyễn Phú

Chức vụ: Giám đốc

phun@quangnam.gov.vn
2 Trần Bá Tú
Ông Trần Bá Tú

Chức vụ: Phó Giám đốc

ktstrbtu@gmail.com
3 Ngô Ngọc Hùng
Ông Ngô Ngọc Hùng

Chức vụ: Phó Giám đốc

ktshungqna@gmail.com
4 Huỳnh Ngọc Bá
Ông Huỳnh Ngọc Bá

Chức vụ: Phó Giám đốc

bahn@quangnam.gov.vn
5 Nguyễn Văn Hiếu
Ông Nguyễn Văn Hiếu

Chức vụ: Chánh Văn phòng

hieutb18@gmail.com
6 Đinh Thị Bình
Bà Đinh Thị Bình

Chức vụ: Phó Chánh VP

binhdinhhk@gmail.com
7 Lê Trọng Trực
Ông Lê Trọng Trực

Chức vụ: Phó Chánh VP, Kế toán trưởng

letrongtrucsxdqnam@gmail.com
8 Ngô Thị Hồng Nga
Bà Ngô Thị Hồng Nga

Chức vụ: Chuyên viên

hongngasxd@gmail.com
9 Trần Thị Xuân Đông
Bà Trần Thị Xuân Đông

Chức vụ: Văn thư

10 Phạm Thị Ngọc Trâm
Bà Phạm Thị Ngọc Trâm

Chức vụ: Chuyên viên

ngoctram1704@gmail.com
11 Nguyễn Thị Thảo
Bà Nguyễn Thị Thảo

Chức vụ: Chuyên viên

vythao10081983@gmail.com
12 Nguyễn Thị Thu Dung
Bà Nguyễn Thị Thu Dung

Chức vụ: Nhân viên

13 Nguyễn Phạm Quốc Long
Ông Nguyễn Phạm Quốc Long

Chức vụ: Lái xe

14 Trần Ngọc Mai
Ông Trần Ngọc Mai

Chức vụ: Trưởng Phòng

tranmai65@gmail.com
15 Nguyễn Văn Mạnh
Ông Nguyễn Văn Mạnh

Chức vụ: P.Trưởng phòng

manhqhqn@gmail.com
16 Nguyễn Anh Vũ
Ông Nguyễn Anh Vũ

Chức vụ: P.Trưởng phòng

nguyenanhvu101183@gmail.com
17 Nguyễn Phúc Khương
Ông Nguyễn Phúc Khương

Chức vụ: Chuyên viên

phuckhuong@gmail.com
18 Nguyễn Thanh Hải
Ông Nguyễn Thanh Hải

Chức vụ: Chuyên viên

19 Nguyễn Xuân Quang
Ông Nguyễn Xuân Quang

Chức vụ: Chuyên viên

quangsxdqna@gmail.com
20 Trịnh Xuân Thái
Ông Trịnh Xuân Thái

Chức vụ: Chánh T Tra

thaitrinhxuan2007@gmail.com
21 Trần Viết Hoa
Ông Trần Viết Hoa

Chức vụ: P.Chánh T.Tra

tvhoa1982@gmail.com
22 Trần Viết Yên
Ông Trần Viết Yên

Chức vụ: P.Chánh T.Tra

23 Nguyễn Trường Sơn
Ông Nguyễn Trường Sơn

Chức vụ: Thanh tra viên

24 Trần Quốc Thành
Ông Trần Quốc Thành

Chức vụ: Thanh tra viên

tranquocthanhsxdqn@gmail.com
25 Võ Tấn Tuân
Ông Võ Tấn Tuân

Chức vụ: Thanh tra viên

tuanvotan@gmail.com

Liên kết website