20 bộ đã ban hành hướng dẫn vị trí việc làm công chức

20 bộ đã ban hành hướng dẫn vị trí việc làm công chức

21/11/2023 | 07:58 PM
Đến nay đã có 20/20 bộ, cơ quan ngang bộ ban hành Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành; 13/15 bộ, cơ quan ngang bộ đã ban hành Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm viên chức nghiệp vụ chuyên ngành; 98% bệnh viện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân… là một số thông tin đáng chú ý về công tác cải cách hành chính 10 tháng đầu năm 2023.

Liên kết website