Văn bản

Chào mừng Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam lần thứ IX 

Thư viện ảnh

Liên kết website

Văn bản

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuXem/Tải về
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 240 items in 12 pages
Số 16/2017/QĐ-UBND 26/07/2017 Quyết định Ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số 745/SXD-PGĐ 21/07/2017 V/v đề nghị Cục Quản lý hoạt động xây dựng cấp Mã số sát hạch cho cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề
Số 20/2017/NQ-HĐND 19/07/2017 Nghị quyết Quy định mức chi chế độ công tác phí, chế độ hội nghị áp dụng đối với cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh
Số 71/2017/TT-BTC 13/07/2017 Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính-Ngân sách nhà nước 03 năm 2018-2020
Số 706/QĐ-BXD 30/06/2017 Quyết định Công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2016
Số 61/2017/TT-BTC 15/06/2017 Thông tư Hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ
Số 476/SXD-QLHT 26/05/2017 Về việc Huy động vốn đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số 451/QĐ-BXD 23/05/2017 Quyết định Công bố Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình
Số 08/2017/TT-BXD 16/05/2017 Thông tư Quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng
Số 07/2017/TT-BXD 15/05/2017 Thông tư Hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt
Số 42/2017/NĐ-CP 05/04/2017 Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng
Số 229/SXD-VP 27/03/2017 Cung cấp danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định tại Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017
Số 79/QĐ-BXD 15/02/2017 Quyết định Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng
Số 01/2017/TT-BXD 06/02/2017 Thông tư Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng
1406/QĐ-BXD 30/12/2016 Quyết định về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước ...
1391/QĐ-BXD 29/12/2016 Quyết định về việc công bố Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
Số 1391/QĐ-BXD 29/12/2016 Quyết định Về việc công bố Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
Số 1329/QĐ-BXD 19/12/2016 Quyết định Công bố Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng
Số 26/2016/TT-BXD 26/10/2016 Thông tư Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
Số: 141/2016/NĐ-CP 10/10/2016 Nghị định Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác

Thông báo