Văn bản

Chào mừng Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam lần thứ IX 
Thư viện ảnh

Liên kết website

Văn bản

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuXem/Tải về
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 230 items in 12 pages
07/2015/TTLT-BKHCN-BTC 08/09/2015 Thông tư liên tịch Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng
3170/QĐ-UBND 04/09/2015 Về việc Quy định xét chọn và công nhận tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số 91/QĐ-SXD 01/09/2015 Quyết định về việc ban hành quy chế tiếp công dân của Sở Xây dựng
Số 59/2015/NĐ-CP 18/06/2015 Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng
Số 05/2015/TT-BKHĐT 16/06/2015 Thông tư Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa
Số 46/NĐ-CP 12/05/2015 Nghị định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
Số 44/NĐ-CP 06/05/2015 Nghị định Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng
03/2015/TT-BKHĐT 06/05/2015 Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp
Số 37/2015/NĐ-CP 22/04/2015 Nghị định Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
1420/UBND-KTN 10/04/2015 Xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh
Số 32/2015/NĐ-CP 25/03/2015 Nghị định Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Số 01/TT-BXD 20/03/2015 Thông tư Xác định đơn giá nhân công trong công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Số 30/2015/NĐ-CP 17/03/2015 Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
32/2015/TT-BTC 17/03/2015 Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực ...
01/2015/TT-BKHĐT 14/02/2015 Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn
17/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Nghị Định Quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở ...
15/2015/NĐ-CP 12/02/2015 Về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
02/2015/TT-BLĐTBXH 12/01/2015 Thông tư Quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời ...
162/2014/TT-BTC 06/11/2014 Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách ...
1621 /UBND-KTTH 07/05/2014 V/v thực hiện ưu tiên mua sắm sản phẩm, dịch vụ CNTT theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BTTTT

Thông báo