Cổng thông tin điện tử Sở xây dựng tỉnh Quảng Nam > Quản trị > Văn bản

Chào mừng Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam lần thứ IX 

Thư viện ảnh

Liên kết website

Văn bản (3)

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuXem/Tải về
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 240 items in 12 pages
Số 14/VBHN-BXD 06/10/2020 Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí ĐTXD
Số 114/2020/NĐ-CP 25/09/2020 Quy định chi tiết thi hành NQ số 116/2020/QH14 về giảm thuê TNDN phải nộp của năm 2020 đối với DN, HTX, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác
Số 5535/UBND-KTN 22/09/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị định số 113/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ (Theo file gửi đính kèm)
Số 5387/KH-UBND 15/09/2020 Tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09 - 11” năm 2020
Số 107/2020/NĐ-CP 14/09/2020 Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của NĐ số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, TP trực thuộc TW
Số 108/2020/NĐ-CP 14/09/2020 Sử đổi, bổ sung 1 số điều của NĐ số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, TP thuộc ...
Số 127/TB-SXD 11/09/2020 Thông tin dự án đã hoàn thành ĐTXD, đã nghiệm thu và cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
Số 106/2020/NĐ-CP 10/09/2020 Nghị định Về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
Số 1298/SXD-TTra 25/08/2020 V/v ban hành Bảng thống kê một số quy định pháp luật về Bất động sản hiện hành
Số 11/2020/QĐ-UBND 20/08/2020 Ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số 112/TB-SXD 14/08/2020 Thông tin dự án đã hoàn thành ĐTXD, đã nghiệm thu và cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
số 4484/UBND-KTN 06/08/2020 V/v giới thiệu Thông tư số 03/2020/TT-BXD ngày 28/7/2020
Số 831/STTTT-TTBCXB 30/07/2020 V/v hướng dẫn tuyên truyền ứng dụng Bluezone trong phòng, chống dịch Covid -19trên địa bàn tỉnh.
Số 4248/UBND-KVGX 28/07/2020 V/v triển khai ứng dụng CNTT trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Số 102/TB-SXD 27/07/2020 Triển khai sử dụng hệ thống thư điện tử Email công vụ của Sở XD tỉnh Quảng Nam
Số 02/2020/TT-BXD 20/07/2020 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí ĐTXD
Số 108/NQ-CP 17/07/2020 NQ về một số nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai NĐ số 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí ĐTXD
Số 85/2020/NĐ-CP 17/07/2020 Nghị định Quy định chi tiết một số Điều của Luật Kiến trúc
Số 1047/SXD-QLHT 15/07/2020 V/v đôn đốc thực hiện các thủ tục pháp lý, triển khai xây dựng các dự án ĐTXD KDC, khu đô thị Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam
số 66/2020/TT-BTC 10/07/2020 Ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho DN