Cổng thông tin điện tử Sở xây dựng tỉnh Quảng Nam > Quản trị > Văn bản

Chào mừng Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam lần thứ IX 

Thư viện ảnh

Liên kết website

Văn bản (3)

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuXem/Tải về
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 240 items in 12 pages
Số 2632/QĐ-UBND 15/09/2021 Quy định quản lý kèm theo đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An tại huyện Duy Xuên và Thăng Bình, QNam
Số 2293/QĐ-UBND 11/08/2021 Quyết định Phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2030
Số 14/2021/QĐ-UBND 09/08/2021 Quyết định ban hành Quy định thẩm quyền thẩm định, phê duyêt dự án và thiết kế xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số 13/2021/QĐ-UBND 05/08/2021 Quyết định Quy định thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số 51/NQ-HĐND 22/07/2021 Nghị quyết về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2030
1131/QĐ-UBND 18/05/2021 Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Khu đô thị Viêm Trung (thuộc đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc) tại phường Điện Ngọc, ...
871/QĐ-UBND 01/04/2021 Phê duyệt điều chỉnh tổng thể và ban hành Quy định quản lý xây dựng kèm theo đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Khu đô thị, dịch ...
871/QĐ-UBND 01/04/2021 Ban hành Quy định quản lý xây dựng kèm theo đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Khu đô thị, dịch vụ du lịch ven sông Cổ Cò tại Đô ...
Số 866/QĐ-UBND 31/03/2021 Quyết định phê duyệt điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An tại huyện Duy Xuyên và Thăng Bình, QNam
Số 35/2021/NĐ-CP 29/03/2021 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
Số 29/2021/NĐ-CP 26/03/2021 Nghị định Quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư
Số 672/QĐ-UBND 15/03/2021 Phê duyệt điều chỉnh tổng thể và ban hành Quy định quản lý xây dựng theo đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Khu đô thị Yến Hà My tại ...
Số 672/QĐ-UBND 15/03/2021 Quy định quản lý xây dựng theo đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Khu đô thị Yến Hà My tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, phường Điện ...
Số 15/2021/NĐ-CP 03/03/2021 Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng
Số 212/QĐ-BXD 01/03/2021 Quyết định ban hành hướng dẫn xây dựng bệnh viện dã chiến điều trị người mắc bệnh truyền nhiễm gây dịch
Số 10/2021/NĐ-CP 09/02/2021 Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Số 95/QĐ-BXD 29/01/2021 Quyết định v/v công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực QLNN của Bộ XD năm 2020
Số 06/2021/NĐ-CP 26/01/2021 Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công XD bảo trì công trình XD
Số 112/2020/TT-BTC 29/12/2020 Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho SXKD, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19
Số 123/2020/NĐ-CP 19/10/2020 Nghị định Quy định về hóa đơn, chứng từ