Cổng thông tin điện tử Sở xây dựng tỉnh Quảng Nam > Quản trị > Văn bản

Chào mừng Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam lần thứ IX 

Thư viện ảnh

Liên kết website

Văn bản (3)

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuXem/Tải về
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 240 items in 12 pages
Số 06/2015/TT-BXD 30/11/2015 Thông tư Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Xây dựng
Số 19/2015/TT-BKHĐT 27/11/2015 Thông tư Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu
Số 2068/QĐ-TTg 25/11/2015 Quyết định phê duyệt Chiến lươc phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Số 58/2015/QĐ-TTg 17/11/2015 Quyết định Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập
Số 07/2015/TTLT-BXD-BNV 16/11/2015 Thông tư liên tịch Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc ...
05/2015/TT-BXD 30/10/2015 Thông tư Quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ
Số 11/2015/TT-BKHĐT 27/10/2015 Thông tư Quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh
Số 10/2015/TT-BKHĐT 26/10/2015 Thông tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Số 1161/QĐ-BXD 15/10/2015 Quyết định Công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2014
Số 1134/QĐ-UBND 08/10/2015 Quyết định về việc Công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng
07/2015/TTLT-BKHCN-BTC 08/09/2015 Thông tư liên tịch Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng
3170/QĐ-UBND 04/09/2015 Về việc Quy định xét chọn và công nhận tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số 91/QĐ-SXD 01/09/2015 Quyết định về việc ban hành quy chế tiếp công dân của Sở Xây dựng
Số 59/2015/NĐ-CP 18/06/2015 Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng
Số 05/2015/TT-BKHĐT 16/06/2015 Thông tư Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa
Số 46/NĐ-CP 12/05/2015 Nghị định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
Số 44/NĐ-CP 06/05/2015 Nghị định Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng
03/2015/TT-BKHĐT 06/05/2015 Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp
Số 37/2015/NĐ-CP 22/04/2015 Nghị định Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
1420/UBND-KTN 10/04/2015 Xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh