Văn bản được duyệt

Chào mừng Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam lần thứ IX 

Thư viện ảnh

Liên kết website

Văn bản

Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuXem/Tải về
First Page Previous Page
12
Next Page Last Page
Page size:
select
 29 items in 2 pages
4132/QĐ-UBND 18/12/2019 Phê duyệt điều chỉnh cục bộ và ban hành Quy định quản lý xây dựng kèm theo Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị Bách Thành Vinh tại Đô ...
4132/QĐ-UBND 18/12/2019 Phê duyệt điều chỉnh cục bộ và ban hành Quy định quản lý xây dựng kèm theo Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị Bách Thành Vinh tại Đô ...
4132/QĐ-UBND 18/12/2019 Quy định quản lý xây dựng kèm theo Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị Bách Thành Vinh tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện ...
3304/QĐ-UBND 17/10/2019 Phê duyệt điều chỉnh cục bộ và ban hành Quy định quản lý xây dựng kèm theo Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị Bách Thành Vinh mở rộng tại Đô ...
3304/QĐ-UBND 17/10/2019 Quy định quản lý xây dựng kèm theo Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị Bách Thành Vinh mở rộng tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, phường ...
2650/QĐ-UBND 20/08/2019 Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị số 7B mở rộng tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn
1253/QĐ-UBND 26/04/2019 Phê duyệt hồ sơ khớp nối, bổ sung và điều chỉnh và ban hành Quy định quản lý Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000 ) các giai đoạn I, II, III tại ...
1253/QĐ-UBND 26/04/2019 Quy định quản lý Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000 ) các giai đoạn I, II, III tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn
113/QĐ-UBND 10/01/2014 Quyết định Phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Nam giai đoạn đến năm 2020 - 2030