Sở Xây dựng

Chào mừng Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam lần thứ IX 
Thư viện ảnh

Liên kết website

Tin tức_Tin tức

Thông báo dự án đã hoàn thành ĐTXD nghiệm thu và cấp Giấy CNQSDĐ
Thông báo thông tin dự án đã hoàn thành ĐTXD đã nghiệm thu và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Quyết định ban hành suất vốn ĐTXD và giá XD công trình năm 2020
Quyết định ban hành suất vốn ĐTXD công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2020
Quyết định v/v công bố định mức dự toán đơn giá xây dựng (Gửi kèm theo Phụ lục)
QUYẾT ĐỊNH V/v công bố định mức dự toán đơn giá xây dựng công tác vận chuyển các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng bằng ôtô và vận chuyển thủ công trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (Gửi đính kèm theo phụ lục)
Công bố giá VLXD quý III, IV/2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Công bố giá vật liệu xây dựng quý III, IV/2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Thông tin dự án đã hoàn thành ĐTXD, đã nghiệm thu và cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất (cấp theo giai đoạn)
Thông tin dự án đã hoàn thành ĐTXD, đã nghiệm thu và cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất (cấp theo giai đoạn)
V/v góp ý Dự thảo các Thông tư hướng dẫn Nghị định của Chính phủ về quản lý chi phí ĐTXD
V/v góp ý Dự thảo các Thông tư hướng dẫn Nghị định của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Thông báo về việc tổ chức thi tuyển công chức năm 2020
Thông báo về việc tổ chức thi tuyển công chức năm 2020
Dự thảo QĐ v/v công bố định mức dự toán đơn giá XD
Dự thảo QĐ v/v công bố định mức dự toán đơn giá XD công tác vận chuyển các loại vật liệu và cấu kiện XD bằng ôtô và vận chuyển thủ công trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Thông báo Thông tin Sàn giao dịch bất động sản Tân Chu Lai
Thông báo Thông tin Sàn giao dịch bất động sản Tân Chu Lai
Ngày 14/02/2020, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông báo số 15/TB-BXD về việc ban hành Thông tư.
Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019, Bộ Xây dựng đã ban hành theo quy định 12 Thông tư. Sau khi ban hành các Thông tư, Bộ Xây dựng đã thực hiện việc đăng tải toàn văn trên cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng tại địa chỉ: http://www.xaydung.gov.vn
• Công bố giá vật liệu xây dựng Quý 3/2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
• Thông báo Thông tin Sàn giao dịch bất động sản Vường Lài, tại số 128, Trần Cao Vân, Phường An Xuân, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
• Góp ý dự thảo các thông tư hướng dẫn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
• Giá VLXD quý II/2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
• Khảo sát hệ thống văn bản quy phạm phát luật về kỹ năng điều tiết các hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật
• Thông báo mời gọi đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu nhà ở xã hội tại phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn
• DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở NẰM NGOÀI ĐÔ THỊ MỚI ĐIỆN NAM – ĐIỆN NGỌC
• Trả lời đơn kiến nghị của công dân Nguyễn Quang Sơn
• Giá vật liệu quý 4/2018
• Khảo sát các thông tin phục vụ Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và xây dựng