Sở Xây dựng

Chào mừng Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam lần thứ IX 
Thư viện ảnh

Liên kết website

Tin tức_Tin tức

V/v đảm bảo an toàn cho nhà ở và các công trình xây dựng để ứng phó với bão số 4 (NORU)
Về việc đảm bảo an toàn cho nhà ở và các công trình xây dựng để ứng phó với bão số 4 (NORU)
T.Báo thông tin dự án đã được kiểm tra công tác nghiệm thu HTKT trên phần diện tích đất được giao; được cấp GCNQSDĐ dự án KDC An Phú tại P.An Phú, TP.Tam Kỳ (trên phần diện tích giao đất đợt 2)
Thông báo thông tin dự án đã được kiểm tra công tác nghiệm thu HTKT trên phần diện tích đất được giao; được cấp GCNQSDĐ dự án KDC An Phú tại P.An Phú, TP.Tam Kỳ (trên phần diện tích giao đất đợt 2)
T.Báo thông tin dự án đã được kiểm tra c.tác nghiệm thu HTKT trên phần diện tích đất được giao; được cấp GCNQSDĐ dự án KPC Chiên Đàn, Tam Đàn, Phú Ninh (trên phần diện tích giao đất, đợt 1)
Thông báo thông tin dự án đã được kiểm tra công tác nghiệm thu hạ tầng kỹ thuật trên phần diện tích đất được giao; được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dự án Khu phố chợ Chiên Đàn, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam (trên phần diện tích giao đất, đợt 1)
Thông báo công bố giá VLXD Quý 2.2022 trên địa bàn tỉnh Q.Nam
Thông báo công bố giá VLXD Quý 2 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
V/v tăng cường th.hiện k.tra c.tác ngh.thu đ/với các CT XD sử dụng nguồn vốn khác trên địa bàn tỉnh Q.Nam
V/v tăng cường thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu đối với các công trình XD sử dụng nguồn vốn khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
V/v T.Báo 51 căn nhà ở hình thành trong tương đưa vào kinh doanh tại dự án ĐTXD nhà ở KĐT TMDV Bắc Hội An tại P. Điện Dương, Điện Bàn (đợt 5)
V/v thông báo 51 căn nhà ở hình thành trong tương đưa vào kinh doanh tại dự án ĐTXD nhà ở Khu đô thị thương mại dịch vụ Bắc Hội An tại P. Điện Dương, Điện Bàn, Quảng Nam (đợt 5)
Tài liệu Hội thảo Quy hoạch đô thị ven sông, ven biển tỉnh Quảng Nam theo hướng sinh thái và bền vững
Tài liệu Hội thảo Quy hoạch đô thị ven sông, ven biển tỉnh Quảng Nam theo hướng sinh thái và bền vững
T.Báo thông tin dự án đã hoàn thành ĐTXD, đã nghiệm thu và cấp GCNQSDĐ
Thông báo thông tin dự án đã hoàn thành ĐTXD, đã nghiệm thu và cấp Giaasy chứng nhận quyền sử dụng đất
T.Báo t.tin dự án đã được kiểm tra c.tác nghiệm thu HTKT trên phần diện tích đất được giao; được cấp Giấy CNQSDĐ dự án KDC dịch vụ Cầu Hưng-Lai Nghi gi.đoạn 1 (cấp theo giai đoạn)
Thông báo thông tin dự án đã được kiểm tra công tác nghiệm thu hạ tầng kỹ thuật trên phần diện tích đất được giao; được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dự án KDC dịch vụ Cầu Hưng-Lai Nghi giai đoạn 1 (cấp theo giai đoạn)
T.Báo điều chỉnh phụ lục đơn giá VLXD trên địa bàn H.Nam Giang tại T.Báo số 28/TB-SXD ngày 14/4/2022 về công bố giá VLXD Quý I/2022 trên địa bàn tỉnh Q.Nam
Thông báo điều chỉnh phụ lục đơn giá VLXD trên địa bàn huyện Nam Giang tại Thông báo số 28/TB-SXD ngày 14/4/2022 của Sở XD về công bố giá VLXD Quý I/2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
• Thông báo công bố giá VLXD Quý 1.2022 trên địa bàn tỉnh Q.Nam
• Chỉ thị tăng cường lãnh đạo công tác quản lý quy hoạch, XD, sắp xếp và quản lý NTND trên địa bàn tỉnh
• V/v T.Báo 89 căn nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án ĐTXD nhà ở KĐT TMDV Bắc Hội An tại Điện Dương, Điện Bàn (đợt 3)
• V/v tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh BĐS trên địa bàn tỉnh
• T.Báo thông tin dự án đã hoàn thành ĐTXD, đã nghiệm thu và cấp Giấy CNQSDĐ (cấp theo giai đoạn)
• T.Báo thông tin dự án đã hoàn thành ĐTXD, đã nghiệm thu và cấp GCNQSDĐ (cấp theo giai đoạn)
• V/v chấn chỉnh hoạt động giao dịch, kinh doanh BĐS trên địa bàn tỉnh QNam
• V/v T.Báo 52 căn nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án ĐTXD nhà ở KĐT TMDV Bắc Hội An tại Điện Dương, Điện Bàn (đợt 2)
• Thông tư quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán
• V/v triển khai thực hiện các T.Tư hướng dẫn NĐ số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của CP