Công Đoàn Ngành

Chào mừng Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam lần thứ IX 

Thư viện ảnh

Liên kết website

Enter Title

DANH SÁCH BCH CÔNG ĐOÀN NGÀNH XÂY DỰNG
TỈNH QUẢNG NAM KHÓA IV - (Nhiệm kỳ 2018 - 2023)  

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Trịnh Xuân Thái

Phó Chủ tịch

2

Ngô Ngọc Hùng

UV BTV, CN UBKT 

3

Nguyễn Thị Thảo

UV BTV 

4

Nguyễn Văn Phú  UV BTV

5

Nguyễn Văn Phong  

UV BCH

6

Nguyễn Xuân Hiền

UV BCH

7

Trần Thị Thanh Thủy

UV BCH

8

Nguyễn Xuân Kiểu 

UV BCH

9

Trương Hoài Hạnh

UV BCH

10

Nguyễn Văn Hiếu

UV BCH

11

Bùi Tiến Hải 

UV BCH

 12 Lê Thị Trúc Ly  UV BCH 
 13 Lê Hùng Sơn  UV UBKT  

14

Đinh Thị Kim Dung

UV UBKT