Danh bạ điện thoại

Chào mừng Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam lần thứ IX 
Thư viện ảnh

Liên kết website

Danh bạ điện thoại

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NAM

STT

HỌ TÊN

CHỨC DANH

THÔNG TIN LIÊN LẠC

I

BAN GIÁM ĐỐC

1

Nguyễn Phú

Giám đốc

0913.495.017

02353.609.555

nguyenphu@xdqnam.gov.vn

2

Trần Bá Tú

Phó Giám đốc

0913.497.849

 3  Ngô Ngọc Hùng
 Phó Giám đốc 
 0982.228.519 
ktshungqna@gmail.com

4

Huỳnh Ngọc Bá 

 Phó Giám đốc 

 0913.413.166 
bahn@gmail.com 

II

VĂN PHÒNG1

Nguyễn Văn Hiếu

Chánh Văn phòng

0983.519.121

2

Đinh Thị Bình 

Phó Chánh VP

0919.211.711 

binhdinhhk@yahoo.com 

3

Lê Trọng Trực

Phó Chánh VP,
Kế toán trưởng 

0905.281.979

02353.852.695

letrongtrucsxdqnam@gmail.com

4

Phan Thanh Việt 

Chuyên viên

0978.668.862

5

Ngô Thị Hồng Nga

Chuyên viên

0943.999.057  

6

Trần Thị Xuân Đông

Văn thư

0905.415.499
02353.852.712

7

Phạm Thị Ngọc Trâm

Chuyên viên

0918.044.359
ngoctram1704@gmail.com


8

 Lê Thị Mỹ Loan
 
Chuyên viên
 
0936.090.304

 9
 
Nguyễn Thị Thảo
 
Chuyên viên
 
0905.855.526

10

Nguyễn Thị Thu Dung

Nhân viên

0945.294.007

11

Nguyễn Phạm Quốc Long

Lái xe

0983.921.819

III

PHÒNG QUẢN LÝ HẠ TẦNG

1

Trần Ngọc Mai

Trưởng Phòng

0903.580.329

tranmai65@gmail.com

2

Nguyễn Văn Mạnh

P.Trưởng phòng

0905.114.914

manhqhqn@gmail.com

3

Nguyễn Anh Vũ

P.Trưởng phòng

0935.282.667
nguyenanhvu101183@gmail.com

4

Nguyễn Phúc Khương

Chuyên viên

0975.266.167

phuckhuong@gmail.com

5

Nguyễn Thanh Hải

Chuyên viên

0905.031.846 

6

Nguyễn Xuân Quang

Chuyên viên

0935.883.090
quangsxdqna@gmail.com

7

Tăng Ngọc Trung

Chuyên viên

0934.839.840
voicoivqh@gmail.com

IV

THANH TRA SỞ

 1

Trịnh Xuân Thái

Chánh T Tra

0905.011.878
02353.644.555
trinhxuanthai@yahoo.com

2

Trần Viết Hoa

P.Chánh T.Tra

0935.635.153
tvhoa1982@gmail.com

 3

Trần Viết Yên

P.Chánh T.Tra

0913.433514

 4

Nguyễn Trường Sơn

Cán sự

0905.164.799

 5

Trần Quốc Thành

Thanh tra viên

0944.444.943
tranquocthanhsxdqn@gmail.com

 6

Võ Tấn Tuân

Thanh tra viên

0946.171.368
tuanvotan@gmail.com

 7

Trần Ngọc Tâm

Thanh tra viên

0905.026.413

8

Lương Văn Ba

Kế toán trưởng

0948.737.999
02353.50.2222
luongvanba@quangnam.gov.vn

 9 Nguyễn Vĩnh Hưng Thanh tra viên 0945.291.368
vinhhungttrsxdqn@gmail.com
 10 Phan Xuân Hà Nhân viên  0989.808.013
xuanha.phan88@gmail.com
11 Võ Trường An Nhân viên 0903.165.586
votruongan91@gmail.com
12 Bùi Hải Vân Nhân viên 0935.897.770
buihaivantk@gmail.com


13

Hồ Văn Cường  

Nhân viên

0903.920.686 

14

Nguyễn Phước Khánh

Lái xe 

0914.196.757

15

Nguyễn Dũng

Bảo vệ 

0935.806.351

V

PHÒNG QUY HOẠCH

 1

Bùi Anh Tuấn

Phụ trách phòng


0914.152.525


 2

Đặng Ngọc Tú

P.Trưởng Phòng

01673.247.117
tukt96@gmail.com

3

Nguyễn Đình Tứ

Chuyên viên

0982.234.237
ndtusxd@gmail.com

 4

Đoàn Lê Hưng

Chuyên viên

0935.458.845
doanlehungxd@gmail.com

5

Phạm Thị Hiền

Chuyên viên

0979.254.213
hiensxdqn@gmail.com

6

Lê Thị Ngọc Yến

Nhân viên

0935.115.501

VI

PHÒNG GIÁM ĐỊNH

 1

Nguyễn Thanh Pho

Trưởng Phòng

0913.496.260
02353.659.779
giamdinh.qna@gmail.com

 2

Nguyễn H.Như Trang

P.Trưởng Phòng

0983.345.457
02353.659.779
trangsxd@gmail.com

 3

Bùi Thị Tú Uyên

Chuyên viên

0914.391.881
dabaotu2007@gmail.com

 4

Tạ Ngọc Tự

Chuyên viên

0905.362.000
quadensxd@yahoo.com.vn