Cổng thông tin điện tử Sở xây dựng tỉnh Quảng Nam > Quản trị > Văn bản

Chào mừng Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam lần thứ IX 
Thư viện ảnh

Liên kết website

Văn bản (3)

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuXem/Tải về
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 230 items in 12 pages
01/2014/TT-BTTTT 20/02/2014 Quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng ngân sách nhà nước.
12/2014/QĐ-TTg 27/01/2014 V/v quy định chế độ bồi dưỡng đối với công chức thanh tra chuyên ngành
07/2014/TT-BTC 14/01/2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lí, sử dụng tài sản nhà nước theo quy định tại Nghị định số ...
113/QĐ-UBND 10/01/2014 Quyết định Phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Nam giai đoạn đến năm 2020 - 2030
Số 192/2013/NĐ-CP 21/11/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà ...
163/2013/TTLT-BTC-BNV 15/11/2013 HƯỚNG DẪN TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI, BỐ TRÍ, MIỄN NHIỆM, THAY THẾ VÀ XẾP PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TRƯỞNG, PHỤ ...
Số: 737/SXD-VP 30/10/2013 V/v triển khai thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo Quyết định số 1978/QĐ-UBND
Số: 887/QĐ-BXD 23/09/2013 Về việc phê duyệt Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng năm 2014
859/QĐ-BXD 13/09/2013 V/v Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc lĩnh vực nhà ở
13/2013/TT-BXD 15/08/2013 Quy trình thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình
12/2013/TT-BXD 31/07/2013 Ban hành Quy định Tổ chức giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng
Số 31a/TB-SXD 27/05/2013 Mời gọi đầu tư dự án đầu tư xây dựng khu ở Bắc Khu hành chính huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
06/2012/TT-BXD 10/10/2012 Quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng
05/2012/TT-BXD 10/10/2012 Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành xây dựng
05/2012/TT-BXD 10/10/2012 Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành xây dựng
Thông tư 27/2009 31/07/2009 Thông tư hướng dẫn một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng
Thông tư 22/2009 06/07/2009 Thông tư quy định chi tiết về điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng
Thông tư 14/2009 30/06/2009 Thông tư hướng dẫn áp dụng thiết kế điển hình, thiết kế mẫu nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân và nhà ở cho người thu nhập thấp
Thông tư 12/2009 24/06/2009 Thông tư hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
Thông tư 10/2009 15/06/2009 Thông tư hướng dẫn quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân khu công nghiệp và nhà ở thu nhập thấp