Cổng thông tin điện tử Sở xây dựng tỉnh Quảng Nam > Chi tiết tin

Chào mừng Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam lần thứ IX 
Thư viện ảnh

Liên kết website

Chi tiết tin tức

T.Báo thông tin dự án đã hoàn thành ĐTXD công trình HTKT, đã nghiệm thu và cấp GCNQSDĐ (cấp theo giai đoạn)-dự án mở rộng KDC số 1 thị trấn Đông Phú
Người đăng: Quản trị viên .Ngày đăng: 04/10/2021 .Lượt xem: 998 lượt.
Thông tin dự án đã hoàn thành ĐTXD công trình HTKT, đã nghiệm thu và cấp GCNQSDĐ (cấp theo giai đoạn)-dự án mở rộng khu dân cư số 1 thị trấn Đông Phú
[Trở về]
Các tin mới hơn:
V/v triển khai thực hiện các T.Tư hướng dẫn NĐ số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của CP
Thông tư quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán
V/v T.Báo 52 căn nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án ĐTXD nhà ở KĐT TMDV Bắc Hội An tại Điện Dương, Điện Bàn (đợt 2)
V/v chấn chỉnh hoạt động giao dịch, kinh doanh BĐS trên địa bàn tỉnh QNam
T.Báo thông tin dự án đã hoàn thành ĐTXD, đã nghiệm thu và cấp GCNQSDĐ (cấp theo giai đoạn)
T.Báo thông tin dự án đã hoàn thành ĐTXD, đã nghiệm thu và cấp Giấy CNQSDĐ (cấp theo giai đoạn)
V/v tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh BĐS trên địa bàn tỉnh
V/v T.Báo 89 căn nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án ĐTXD nhà ở KĐT TMDV Bắc Hội An tại Điện Dương, Điện Bàn (đợt 3)
Chỉ thị tăng cường lãnh đạo công tác quản lý quy hoạch, XD, sắp xếp và quản lý NTND trên địa bàn tỉnh
Thông báo công bố giá VLXD Quý 1.2022 trên địa bàn tỉnh Q.Nam
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Bổ nhiệm Các Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam
Thông báo mời gọi đầu tư dự án phát triển bất động sản.
Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam giới thiệu mẫu nhà ở cho người có công với cách mạng
Thông báo mời gọi đầu tư dự án
Dự thảo quy chế phối hợp
Dự thảo quy chế quản lý bất động sản ven biển
Thông báo 09 thủ tục hành chính của Sở Xây dựng được thực hiện tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam
Thông báo Mời gọi đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở
Thông báo Mời gọi đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở: Khu tái định cư Tam Quang (gdd4) tại thị trấn Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
Thông báo Điều chỉnh thông tin mời gọi đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10