Cổng thông tin điện tử Sở xây dựng tỉnh Quảng Nam > Chi tiết tin

Chào mừng Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam lần thứ IX 
Thư viện ảnh

Liên kết website

Chi tiết tin tức

Nâng cao chất lượng quản lý công tác quy hoạch
Người đăng: Quản trị viên .Ngày đăng: 19/09/2013 .Lượt xem: 6958 lượt.
Nâng cao chất lượng và tính khả thi của quy hoạch nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn giữa các loại quy hoạch, qua đó giảm lãng phí ngân sách Nhà nước.

ảnh minh họa (nguồn : internet)

Nâng cao chất lượng và tính khả thi của quy hoạch nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn giữa các loại quy hoạch, qua đó giảm lãng phí ngân sách Nhà nước.

Đây là một trong các nhiệm vụ của Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác quy hoạch vừa được Thủ tướng Chính phủphê duyệt.

Hoàn thiện thể chế về công tác quy hoạch

Một trong các giải pháp của Đề án là hoàn thiện thể chế về công tác quy hoạch. Cụ thể, xây dựng, trình Quốc hội xem xét ban hành Luật Quy hoạch (theo tinh thần Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/1/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020).

Việc xây dựng, trình Quốc hội xem xét ban hành Luật Quy hoạch với định hướng cơ bản là xây dựng Luật Quy hoạch có phạm vi điều chỉnh chung cho các loại quy hoạch phát triển trên phạm vi cả nước, tránh tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn giữa các loại quy hoạch; tập trung công tác thẩm định và phê duyệt quy hoạch vào một đầu mối. Tạo cơ chế thẩm định độc lập, tập trung, do một đầu mối chịu trách nhiệm; tăng cường công tác giám sát, kiểm tra quá trình thực hiện quy hoạch.

Tiếp tục hoàn thiện Luật Đất đai, xác định rõ vai trò của Quy hoạch sử dụng đất, các cấp quy hoạch sử dụng đất trong luật đất đai sửa đổi.
Cùng với đó, tiếp tục hoàn thiện các quy định về Quy hoạch xây dựng, Quy hoạch đô thị, Quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực trong Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị và các Luật chuyên ngành nhằm đảm bảo tính thống nhất giữa các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh về công tác quy hoạch.

Nâng cao chất lượng quy hoạch

Giải pháp khác của Đề án là nâng cao chất lượng quy hoạch. Theo đó, tăng cường công tác tham vấn, lấy ý kiến cộng đồng và các chủ thể tham gia trong quá trình lập quy hoạch, đặc biệt là sự tham gia ý kiến của các nhà khoa học có kinh nghiệm về lĩnh vực quy hoạch.

Mặt khác, đổi mới quy trình và phương pháp lập quy hoạch phát triển một cách khoa học, từ tổng thể chung của cả nước đến các vùng và địa phương nhằm đảm bảo tính thống nhất giữa các loại quy hoạch.

Cần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với quy hoạch, trong đó nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình triển khai lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch. Tăng cường công tác kiểm tra quá trình thực hiện quy hoạch của các Bộ, ngành và địa phương, trong đó tập trung vào các chương trình, dự án đầu tư trọng điểm được xác định trong quy hoạch và các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước.

Giao kế hoạch vốn lập quy hoạch phát triển hàng năm trên cơ sở thống nhất giữa đầu mối quản lý nhà nước về danh mục quy hoạch với giao kế hoạch vốn nhằm khắc phục chồng chéo và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn các dự án quy hoạch.

Nguồn tin: chinhphu.vn
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Hà Nội phá dỡ trên 200 công trình vi phạm
Kết quả 3 tháng triển khai Chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở
Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở đối với Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam
Hà Nội thông qua Đề án “tái cơ cấu” Thanh tra Xây dựng
Công nhận Viện Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ xây dựng - chi nhánh Công ty cổ phần Đào tạo và phát triển xây dựng Việt Nam là cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình
Hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công theo mức lương tối thiểu
Kiểm điểm trách nhiệm quản lý vụ chôn hóa chất độc hại
Điều chỉnh nâng loại đô thị tại 3 tỉnh
The One Hochiminh City đạt giải kiến trúc đẹp nhất 2013
Chuyển gần 2.000 căn hộ tái định cư sang nhà ở xã hội
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9